Effektivt system för kvalitetssäkring av översättningar

Vi följer kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2015 -standarden för vår verksamhet. Eusere Regulatory Services öppet bolag försäkrar att översättningen görs professionellt, noggrant och utifrån följande riktlinjer:

  1. Översättningarna görs av personer som är experter i det efterfrågade språkparet och i textens ämne.
  2. Offentliga översättningar för allmänheten görs av, eller ses över stilmässigt, av en person med målspråket som modersmål. Texter som är avsedda för kommunikation mellan företag utgör undantag om inte annat är avtalat.
  3. Översättaren kommer att använda kundens ämnesterminologi om den erbjuds från tidigare översättningar av samma ämne och på samma språk. Vi kommer att korrigera kundens terminologi om den verkar innehålla felaktigheter eller uppenbara misstag.
  4. Vi kan komma att kontakta kunden för ytterligare information om villkor och uttryck om: a) kunderna använder termer vars innebörd endast är tydlig för dem, eller b) textens ämne är så nytt att ord och uttryck inte har använts tidigare.
  5. Om kundens kunskap inom området inte är tillräcklig anlitar vi ytterligare experter.
  6. Vi använder alltid ämnesområdets senaste och mest omfattande lexikon.
  7. Vi garanterar att översättningens terminologi är konsekvent.
  8. Vi skapar översättningar som är lämpliga för avsedd läsarkrets.
  9. Vi kontrollerar alltid våra översättningar ytterligare en gång, innan vi levererar dem, för att undvika slarviga misstag.
  10. Vi förbättrar ständigt vårt kvalitetssystem och har en konstruktiv attityd till feedback från kunder.