Toimiva kielenkäännösten laadunvarmistus

Toimiva kielenkäännösten laadunvarmistus

Eusere Regulatory Services avoin yhtiö varmistaa, että kaikki käännöstoimeksiannot toteutetaan huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Noudatamme toiminnassamme ISO 9001:2015 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää ja seuraavia kielenkäännöksiin soveltuvia periaatteita:

 1. Tekstin kääntää käännöstyön kieliparin ja aihepiirin hyvin hallitseva ja kokenut kääntäjä.
 2. Laajalle yleisölle julkaistavan käännöksen tekee tai stilisoi kohdekieltä äidinkielenään puhuva kääntäjä. Yritysten tai muiden tahojen keskinäiseen viestintään tarkoitetut tekstit ovat poikkeustapaus, jollei toisin sovita.
 3. Kääntäjä käyttää samaa terminologiaa kuin asiakas, mikäli asiakkaalta on saatavilla aiempia käännöksiä tai tekstejä samasta aiheesta ja samalla kielillä. Korjaamme asiakkaan terminologiaa, jos siinä ilmenee epätarkkuuksia tai suoranaisia virheitä.
 4. Otamme asiakkaaseen yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja käytetyistä termeistä tai ilmaisuista, muun muassa seuraavista syistä:
  a) joskus asiakkaat käyttävät termejä, joiden merkitys on selkeä ainoastaan heille;
  b) tekstin aihe on niin uusi, että tekstin termejä tai ilmaisuja ei ole käytetty aiemmin.
 5. Kysymme epäselvien termien tai ilmaisujen suhteen neuvoa muilta tekstin aihepiirin asiantuntijoilta, jos asiakkaan asiantuntemus aiheesta ei riitä.
 6. Käytämme uusimpia ja kattavimpia saatavilla olevia alakohtaisia sanastoja.
 7. Varmistamme, että käännöksen terminologia on johdonmukaista.
 8. Kirjoitamme käännökset niiden lukijakunnalle sopivalla tavalla.
 9. Tarkistamme käännöksen vielä kerran ennen kuin toimitamme sen asiakkaalle, jottei tekstiin jäisi huolimattomuusvirheitä.
 10. Parannamme jatkuvasti laatujärjestelmäämme ja otamme asiakkaan palautteen rakentavasti huomioon.