Millainen on hyvä kielenkääntäjä?

Miten voit olla varma, että suuresta kääntäjäjoukosta valitsemasi kielenkääntäjä on pätevä kääntäjä? Mitä hyvältä kääntäjältä vaaditaan?

Ensinnäkin, kaikista ei ole kielenkääntäjiksi. Edes kaksikielisyys ei takaa, että kääntäjä on hyvä. Kääntäminen ei ole pelkästään sanojen etsimistä sanakirjasta – jos se olisi niin helppoa, voisimme kaikki olla päteviä kielenkääntäjiä. Eri kielillähän ajatukset ilmaistaan eri tavoin – erilaisilla kielioppirakenteilla, eri sanajärjestyksillä ja erilaisilla merkitysten vivahteilla.

Hyvä kielenkääntäjä ymmärtää alkutekstin välittämät ajatukset ja osaa muotoilla ne uudestaan kohdekielellä siten kuin ne olisivat alun perin kohdekielellä ilmaistuja. Tämän vuoksi kääntäjän tulee hallita molemmat kielet hyvin ja pystyä ajattelemaan eläytyvästi.

Toinen keskeinen tekijä on kokemus. Kääntäjän taito paranee kokemuksen myötä – ei ainoastaan käännöskokemuksen, vaan myös elämänkokemuksen. Kielenkääntäjällä tulee olla erityisen hyvät yleistiedot ja tiedonetsintätaidot sekä erittäin tarkka silmä yksityiskohdille.

Lopuksi tärkein: hyvä kielenkääntäjä tietää rajansa. Perehtyminen esimerkiksi vaikeiden lääketieteellisten, juridisten tai teknisten tekstien kääntämiseen vaatii vuosien työn – yhdessä yössä se ei onnistu. Hyvä kääntäjä tietää, että tekstin ammattitaitoinen kääntäminen vaatii hyvät tiedot sen aiheesta ja terminologiasta. Ammattitaitonsa ansiosta hän osaa tekstin nähtyään arvioida, pystyykö hän kääntämään sen vai ei. Ammattikääntäjä tietää rajansa ja on ammatistaan ylpeä.