Hyvät elintarvikkeiden pakkausmerkinnät - hyvä imago

Elintarvikkeissa tulisi olla helposti ymmärrettävät pakkausmerkinnät, jotta kuluttajat voivat helposti valita ja ostaa haluamiaan tuotteita. Pakkausmerkintöjen pitää olla kaikin osin lainmukaiset eivätkä ne missään tapauksessa saa johtaa kuluttajaa harhaan. Eusere Regulatory Services avoin yhtiö tarjoaa pakkausmerkintöjen tarkastuspalveluja valmistajille, markkinoijille, maahantuojille ja maastaviejille. Laki vaatii tarkkoja merkintöjä ja niin myös kuluttajat. Pakkausmerkintöjen tulee sisältää tarkat tiedot muun muassa elintarvikkeen koostumuksesta, nimestä, määrästä ja tarvittaessa elintarvikkeen valmistusohjeet ennen nauttimista.

Tarkat ja hyvät elintarvikemerkinnät:

  • Tukevat markkinointia
  • Antavat lisäarvoa kuluttajille, esim. ainesosien ja ravintoarvojen selkeä merkintä helpottavat elintarvikkeen tietojen lukemista
  • Vähentävät kuluja kun pakkausmerkinnät tehdään kerralla oikein
  • Lisäävät kuluttajien luottamusta elintarvikkeen laatuun
  • Vähentävät asiakkaiden valituksia
  • Vähentävät elintarvikevalvonnan tarvetta ja siten vähentävät kuluja

Pakkausmerkintöjen vaatimukset ovat tiukentuneet

Kansallinen lainsäädäntö ja EU:n asetukset määräävät pakattujen ja pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöitä. Uusi EU:n kuluttajatietoasetus, joka tuli voimaan joulukuussa 2014, vaatii aiempaa tarkempia tietoja elintarvikkeista. Pakollista ravintoarvoilmoitusta koskeva siirtymäaika päättyi 13.12.2016.

Eusere Regulatory Services avoin yhtiö - Elintarvikelainsäädännön konsultointipalvelu

Eusere Regulatory Services avoimen yhtiön palvelut kattavat lainmukaisten pakkausmerkintöjen laadinnan ja olemassa olevien pakkausmerkintöjen tarkistamisen. Tarjoamme elintarvikelainsäädännön konsultointia useille elintarvikealan toimijoille, kuten elintarvikkeiden valmistajat, markkinoijat, maahantuojat ja maastaviejät sekä elintarvikkeita myyvät kaupat. Palvelumme kattaa useita maita, kuten seuraavat Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Suomen markkinoille laadimme asianmukaiset merkinnät suomeksi ja ruotsiksi, Suomen virallisille kielille. Voimme laatia ja tarkistaa elintarvikkeiden pakkausmerkinnät myös useita muita EU:n maita varten, kuten Ranska, Saksa, Belgia, Hollanti, Kreikka ja Irlanti sekä Iso-Britannia (eroaa EU:sta lähitulevaisuudessa).
Varmistamme, että elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ovat nykyisten lakien mukaiset. Palvelumme kattaa myös lemmikkieläinten ruokien pakkausmerkinnät.

Noudatamme toiminnassamme ISO 9001:2015 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää.